Publicerad 2019-11-05

Det blir dyrare att parkera fel

Liten grå bil som är parkerad på område markerat med parkering förbjuden

Härnösands kommun höjer avgifterna för de som parkerar fel. De nya felparkeringsavgifterna gäller från och med 1 januari 2020. De avgifter som gäller idag bestämdes 2007.

Här är de nya avgifterna

Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 1300 kr (+500 kr)
Parkering utan att betala avgiftsbelagd parkering 700 kr (+200 kr)
Parkering längre tid än vad som är tillåtet 700 kr (+200 kr)
Felparkerat enligt datumparkeringen 1000 kr (+300 kr)
Parkerat på laddplats för elfordon med annat fordon än elfordon 700 kr (fanns inte tidigare)
Överträdelser av andra föreskrifter rörande stannande eller parkering 1000 kr (+300 kr)