Publicerad

Skolgränd stängs av för biltrafik

Skolgränd stängs av för biltrafik mellan Marinvägen och Kiörningsgatan från och med tisdag 19 november.

Avstängningen beror på arbete med vatten- och avloppsledningar på sträckan mellan Brännaskolan och Grönbackens förskola. Arbetet sker i etapper på 20 meter i taget och pågår som längst till den 31 januari 2020. Cyklister och gångtrafikanter kan passera under avstängningen.