Publicerad 2020-02-20

Del av Frideborgsgatan stängs av

vägskylt om vägarbete

Från måndag 24 februari stängs Frideborgsgatan av för biltrafik mellan Kapellgatan och Grönkullavägen. Det är vatten- och avloppsledningar som ska bytas ut och arbetet beräknas vara klart senast fredag 6 mars.

Gående och cyklister kommer att kunna passera och de boende kan ta sig med bil till sina fastigheter. Observera att framkomligheten i området sedan tidigare är begränsad då även Kapellgatan är avstängd för biltrafik mellan Frideborgsgatan och Gånsviksvägen.

Plusbussen får ändrad sträckning under tiden som vägarbetet pågår. Den går ordinarie väg fram till Öbacka vårdcentral (Blåsippan). Där vänder den och går Vangstagatan tillbaka till Brännavägen, tar höger in på Frideborgsgatan och vänster ner Krokvägen. Därefter ordinarie färdväg.