Publicerad 2020-04-17

Nu byggs hela Frideborgsgatan om

skylt om vägarbete

Måndag 20 april fortsätter och intensifieras arbetet med att bygga om Frideborgsgatan. Hela gatan ska grävas ur och få ny asfalt, ny gatubelysning och en breddad gång- och cykelbana. Samtidigt byts både fjärrvärme- och VA-ledningar ut i området.

Projektet pågår ända till oktober och framkomligheten kommer att vara begränsad under hela den tiden. Periodvis är delar av gatan avstängd för biltrafik. Alla som inte har direkta ärenden till Frideborgsgatan och området däromkring uppmanas att ta andra vägar.

Gående och cyklister kan passera under hela tiden och de boende ska kunna ta sig till sina fastigheter. Arbetet med fjärrvärme- och VA-ledningar innebär att varmvattnet vid flera tillfällen kommer att stängas av.

Plusbussen får ny sträckning. Se sidan för trafikinformation på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

En mer detaljerad tidsplan och information om störningar hittar du härPDF (pdf, 886.3 kB)