Publicerad

Vägarbete på Solumsvägen

vägskylt med varning för vägarbete

Onsdag 29 april börjar ett vägarbete på Solumsvägen, i höjd med infarten till Korsmässovägen och Kattastrand. Det är en läckande fjärrvärmeledning som ska lagas.

Solumsvägen kommer att grävas upp på motsatt sida sett från Korsmässovägen. Under arbetet blir bara ett körfält öppet och framkomligheten därmed begränsad. Då det handlar om en läcka är tiden svår att beräkna, men arbetet beräknas ta två veckor.