Publicerad

Vägarbete på Brunnshusgatan

vägskylt om vägarbete

Måndag 4 maj börjar arbetet med att göra korsningen Brunnshusgatan/Trädgårdsgatan/Universitetsbacken färdig. Det blir begränsad framkomlighet med bara ett körfält öppet på Brunnshusgatan och indragna busshållplatser vid Stadsparken. Arbetet ska vara klart senast den 30 juni.

Förra året byttes fjärrvärmeledningarna i Trädgårdsgatan och längs med Brunnshusgatan, men själva korsningen sparades och nu är det dags att göra det arbetet. Dessutom ska den nya gång- och cykelbanan i Universitetsbacken göras färdig och knytas ihop med den nya på Trädgårdsgatan.

För att göra arbetet måste ett körfält i taget på Brunnshusgatan vara avstängt och trafiken kommer att regleras med trafikljus. Räkna alltså med begränsad framkomlighet och välj om möjligt andra vägar.

− För att störa trafiken så lite som möjligt kommer vi även att göra en del arbeten kvälls- och nattetid, säger Ida Skogström hos entreprenören Härnösands Schakt och Trädgårdsanläggningar.

Arbetet sker i etapper och under en av etapperna stängs infarten till Trädgårdsgatan från Brunnshusgatan. Universitetsbacken går däremot att nå under hela tiden.

När det gäller busstrafiken så fortsätter bussarna att gå sin vanliga väg, men hållplatserna vid Stadsparken och Domkyrkan stängs under byggtiden. Passagerarna hänvisas till hållplatserna vid Rådhuset, Riksbanken, Kanaludden och Simhallen.