Publicerad

Flera gator asfalteras

vägskylt som visar en grävande person

Under måndag och tisdag 18-19 maj kommer flera gator att fräsas upp och asfalteras om. Det gäller Brunnshusgatan mellan Nybrogatan och Pumpbacksgatan, Bondsjöleden från rondellen vid Kaptensgatan och en bit mot underfarten vid järnvägen samt Södra Strömsborgsgatan och Klubbgränd.

Arbetena kommer framför allt att utföras kvällstid för att störa trafiken så lite som möjligt. Bondsjöleden beräknas bli klar redan måndag kväll medan övriga gator beräknas vara klara senast tisdag kväll.