Publicerad

Vägarbete på Brännavägen

vägskylt som visar att vägarbete pågår

Måndag 30 november börjar ett vägarbete på Brännavägen, på sträckan mellan Öbackahallen och infarten till Högslättens parkering. Gatan ska grävas och biltrafiken kommer att ledas in över parkeringen utanför Öbackahallen.

Arbetet beror på att ledningar ska ledas fram till den nya padelhallen som håller på att byggas på Högslätten. Den tillfälliga vägen över parkeringen blir dubbelriktad, men räkna ändå med begränsad framkomlighet. Gång- och cykelbanan längs Brännavägen berörs inte av arbetet utan kan användas som vanligt.

Arbetet beräknas pågå maximalt en vecka.