Publicerad

Vägarbete på Murbergsvägen

vägskylt som varnar för vägarbete

Tisdag 1 juni börjar ett vägarbete på Murbergsvägen som kommer att pågå hela sommaren. Det ena körfältet kommer att vara avstängt på delar av gatan under hela perioden.

Arbetet gäller sträckan från Härnösands folkhögskola till korsningen med Norra Ringvägen och sker i etapper. Där arbetet pågår stängs det ena körfältet av och framkomligheten för bilister blir begränsad. Den som har möjlighet uppmanas att ta en annan väg.