Detaljplaner under framtagande

Två båtar i Nattviken. Till höger i bilden syns flötet.

Våra detaljplaner finns tillgängliga på hemsidan under samrådet, granskningen, efter antagande och i fall de är överklagade. I menyn kan du se alla detaljplaner som finns tillgängliga just nu.