Detaljplaner under framtagande

Flygbild över centrala Härnösand.

Våra detaljplaner finns tillgängliga på hemsidan under samrådet, granskningen, efter antagande och i fall de är överklagade. I spalten till höger kan du se alla detaljplaner som finns tillgängliga just nu.

Vill du lämna en synpunkt på en detaljplan?

Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram. Oftast får du tycka till två gånger under en planeringsprocess, vid samråd och vid granskning. Har du inte uttryckt din synpunkt vid dessa tillfällen kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet. 

Tack för din synpunkt!