Detaljplaner under framtagande

Klicka på flaggsymbolerna för att läsa mer om de olika planerna vi arbetar med. Du kan även klicka i spalten till höger för att komma direkt till den planen just du är nyfiken på!

Våra detaljplaner finns tillgängliga på hemsidan under samrådet, granskningen, inför och efter antagande och godkännande. Om en detaljplan blir överklagad finns handlingen tillgänglig tills ett beslut kommer från högre instans.

Vill du ta del av kommunens pågående detaljplaner i en kartberättelse?

Här kan du se hela kommunens pågående detaljplaner och planprogramlänk till annan webbplats.

Vill du lämna en synpunkt på en detaljplan?

Här kan du ge synpunkter på en detaljplan direkt. Det är bara att fylla i dina uppgifter och synpunkter och skicka iväg!

De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet.