Överklagad - Detaljplan för Stenhammar 1:84 och 1:88

Samhällsnämnden har den 22 november 2018 beslutat att anta planändring för Stenhammar 1:84 och 1:88.

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna från kedjehus till möjlighet för även fristående hus. Det har även undersöks möjligheten att tillåta tvåplanshus i stället för enplanshus.

Detaljplanen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Östersund för vidare prövning. Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.5 MB 2018-11-26 11.11
Plankarta.pdf 3.1 MB 2018-11-26 11.11
Granskningsutlåtande.pdf 325 kB 2018-11-26 11.11

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Fredrik Bergman
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 31
E-post: fredrik.bergman@harnosand.se