Överklagad - Detaljplan för bostäder vid Kristinagatan

Samhällsnämnden har den 19 september 2019 beslutat att anta detaljplanen.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett bostadshus med upp till fem våningar med tillhörande parkeringar och förråd. Vidare är syftet att så långt som möjligt bevara markens topografi så att karaktären av sammanhållande parkrum bibehålles.

Detaljplanen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Östersund för vidare prövning. Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 6.7 MB 2019-09-16 12.12
Plankarta.pdf 518.5 kB 2019-09-16 12.13
Behovsbedömning.pdf 1 MB 2018-12-05 16.26
Geoteknisk undersökning.pdf 1.5 MB 2018-12-05 16.26
Samrådsredogörelse.pdf 460.7 kB 2018-12-05 16.26
Granskningsutlåtande.pdf 231.1 kB 2019-09-16 12.13
Bilaga 1 Fältprotokoll MMU.pdf 37.8 kB 2019-09-16 13.54
Bilaga 2 Koordinatlista.pdf 5.7 kB 2019-09-16 13.54
Bilaga 3 Fotobilaga skruvprovtagning.pdf 3.8 MB 2019-09-16 13.54
Bilaga 4 Analyssammanställning.pdf 77.3 kB 2019-09-16 13.54
Bilaga 5a rapport analysomgång 1.pdf 435.5 kB 2019-09-16 13.54
Bilaga 5b rapport analysomgång 2.pdf 178.6 kB 2019-09-16 13.54
Miljöteknisk markundersökning.pdf 676.9 kB 2019-09-16 13.54

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se