Överklagad - detaljplan för del av Ön 2:52, hotell vid Kanaludden

Kommunfullmäktige har i § 163 den 28 november 2016 antagit detaljplan för del av Ön 2:52 m.fl. hotell vid Kanaludden.

Härnösands kommun har överklagat beslutet från Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd och kommer att ta upp och pröva ärendet.

Mark- och miljööverdomstolen var i Härnösand för syn den 10 juni. Dom förväntas komma under hösten 2019.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utlåtande hotell Kanaludden.pdf 4.1 MB 2019-02-11 14.54
Vändplats för lastbilar.pdf 1.1 MB 2018-12-05 11.22
Behovsbedömning.pdf 3.1 MB 2018-12-05 11.22
Bilaga till MKB Fotomontage.pdf 3.6 MB 2018-12-05 11.22
MKB - Miljökonsekvensbeskrivning - Kanaludden.pdf 1.2 MB 2019-02-11 14.45
Planbeskrivning del av Ön 2-52 m.fl.pdf 5.6 MB 2019-02-11 14.50
Plankarta.pdf 473.8 kB 2018-12-05 11.22
Samrådsredogörelse.pdf 1.2 MB 2018-12-05 11.22
Särskild sammanställning.pdf 84 kB 2018-12-05 11.22
Solstudie.pdf 395.6 kB 2018-12-05 11.25
Sändlista.pdf 20.6 kB 2018-12-05 11.25

Har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se