Överklagad - Detaljplan för Städet 13 & 15 samt Svarven 1, 3 & 15

Samhällsnämnden beslutade 2019-05-17 att anta detaljplan för städet 13 & 15 samt Svarven 1, 3 & 15

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en flexibel användning av f.d. Tobaksmonopolet. Området ska kunna användas för bostäder, skola, centrumändamål samt verksamhetsområde. Avsikten är också att byggnadens höga kulturhistoriska värden ska skyddas.

Därutöver är även syftet att utöka användningen samt byggrätten på grannfastigheten Städet 13. Användningen följer samma mönster som f.d. Tobaksmonopolet, det vill säga bostad, skola och centrumändamål.

Detaljplanen överklagades 2019-06-05.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Besvärshänvisning.pdf 181.2 kB 2019-05-22 17.41
Granskningsutlåtande.pdf 353.5 kB 2019-12-11 15.08
Planbeskrivning.pdf 1.2 MB 2019-12-11 11.07
Plankarta.pdf 166.9 kB 2019-12-11 14.50

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Fredrik Bergman
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 31
E-post: planarenden@harnosand.se