Pågående- Detaljplan för bostäder på Sälstens udde

Översiktsbild på planområdet vid Sälstens udde markerat på ett ortofoto

En detaljplaneprocess är uppstartad för att utreda möjligheterna att bygga bostäder på Sälstens udde.

Detaljplanen gäller fastigheten Motorn 1 och just nu pågår arbete med att utreda bebyggelsestruktur, grönytor, vägar och dagvattenfrågor.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se