Pågående- Detaljplan för Seminariet 18

Flygbild över fastigheten Seminariet 18

Just nu pågår ett detaljplanearbete med att möjliggöra för ny och blandad bostadsbebyggelse centralt i Härnösand.

Seminariet ligger i änden av Nybrogatan, ungefär 500 meter från Stora torget. Målet är att det ska bli ett attraktivt bostadsområde nära staden. Området ska ta hänsyn till de äldre skolbyggnaderna och samtidigt spegla ett modernt och hållbart område där hållbara parkeringslösningar erbjuds.

Här kan du läsa med om vad som händer på Seminariet.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se