Vilande- Detaljplan för Kattastrand

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostadsändamål och centrumändamål.

Detaljplaneförslaget har varit på samråd och i yttrandet från Länsstyrelsen så ställdes krav på mer provtagningar i marken. Kommunen håller just nu på att undersöka hur mycket föroreningar som finns i marken vid Kattastrand. När marken är undersökt kan planarbetet fortskrida.

Här kan du läsa mer om vad som händer på Kattastrand

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se