Vilande- Detaljplan för Skolan 1

Planområdet markerat i blått på en satellitbild

Detaljplaneområdet för Skolan 1

Ett planarbete för att utreda möjligheterna för en flexibel detaljplan på fastigheten Skolan 1 har blivit uppstartat.

Fastigheten används idag av nuvarande högstadieskolan Wendela Hellmansskolan och en djuraffär och planen är att pröva förutsättningarna för en mer flexibel användning av fastigheten. Möjligheten att etablera kontor, handel och vård samt ytterligare byggrätt ska undersökas.

Planområdet är beläget ca 1,5 kilometer från centrum i Härnösand.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se