Nybrogatan och du

Vi på Härnösands kommun utreder just nu hur vi kan göra Nybrogatan till framtidens paradgata. Målet är att gatan ska vara funktionell och trivsam för alla människor och alla behov. Nu vill vi veta vad du tycker om Nybrogatan.

Enkäten är indelad i sju kategorier: Biltrafik, Kollektivtrafik, Cykeltrafik, Gångtrafik, Mötesplatser, Gestaltning och Övriga frågor. Du kan svara på frågorna i bara en av kategorierna, i flera av dem eller i alla. Inga frågor är obligatoriska så du kan när som helst hoppa över en eller flera frågor. Enkäten pågår till och med söndag 24 februari.

Välj en kategori nedan.

Biltrafik

Bilar på Nybrogatan i Härnösand.

Kollektivtrafik

En buss på Nybrogatan.

Cykeltrafik

Ett cykellyse.

Gångtrafik

Fotgängare och bilar på Nybrogatan.

Mötesplatser

Bord och stolar vid en gata.

Utseende

Gatubelysning.

Din vision

Nybron.