Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet, behöver du ett eget avlopp. Tillstånd söker du hos oss på miljökontoret.

Du måste söka tillstånd för din avloppsanläggning, annars kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Ansökan - anmälan för ny eller ändrad avloppsanordning

Checklista så här ansöker du om eget avlopp

1. Välj plats för avloppsanläggningen

Regler och information om var du ska placera avloppet hittar du här:

2. Kontakta samhällsförvaltningen

Kontakta oss på samhällsförvaltningen, så kan vi diskutera om var du ska placera ditt avlopp och hur du går tillväga för att göra provgropar, innan du anlägger ditt avlopp.

Servicecenter
Universitetsbacken 3A
Telefon: 0611-34 80 00
servicecenter@harnosand.se

3. Gör provgrop och ta jordprov för analys

4. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning

5. Vänta på beslut

Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått ett godkännande från samhällsförvaltningen. Beslutet skickas ut i ett brev. Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från samhällsförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

6. Bygga och dokumentera

Vid grävningsarbetena ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.

7. Slutredovisa

På blanketten, "Slutredovisning av enskilt avlopp" intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från samhällsförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till samhällsförvaltningen, antingen med vanlig post eller e-post.

Slutredovisning av enskilt avlopp

Faktablad - Naturvårdsverket

1. Planera för avloppPDF (pdf, 2.4 MB)

2. JordprovtagningPDF (pdf, 2.4 MB)

3. SlamavskiljarePDF (pdf, 1.3 MB)

4. InfiltrationPDF (pdf, 1.8 MB)

5. MarkbäddPDF (pdf, 2.5 MB)

6. Skötsel av avloppsanläggningPDF (pdf, 2 MB)

Jordprovsanalyser

Nedanstående företag gör jordprovsanalyser på laboratorium:

Tyréns
Adress: Box 28, 851 02 Sundsvall
Besöksadress: Skolhusallén 9
Telefon: 060 – 789 39 00

NCC roads AB
Adress: Råsta (Norra vägen), 856 50 Sundsvall
Telefon 060-10 26 96

Peab asfalt AB
Adress: Norra vägen 22, 856 50 Sundsvall
Telefon: 060 – 67 88 50

Provgrop
För att bedöma vilken typ av avloppsreningsanläggning som lämpar sig på din tomt behöver du information om mark och vatten på din tomt. Den vanligaste metoden för detta är att gräva en eller flera provgropar.

Läs mer om provgropar på Avloppsguidens hemsidalänk till annan webbplats

Film: Förundersökning markbaserad reninglänk till annan webbplats

Konsultlista för utredning beträffande skyddsavstånd

Geohjälp
Maria Åström
Glömsta 112, 860 40 Indal
070 – 66 73 949

Structor Norr AB
Landsvägsallén 10
Box 267, 852 29 Sundsvall
070 – 191 68 20

Tyréns
Per-Olof Sjödin
Skolhusallén 9
Box 28, 851 02 Sundsvall
060 – 789 39 20

WSP Samhällsbyggnad
Joakim Alström
Landsvägsallén 3
Box 758, 851 22 Sundsvall
010 – 722 66 65