Slutredovisning av avloppsanläggning

Uppgifterna i blanketten fylls i, gärna tillsammans med entreprenören, och skickas till samhällsförvaltningen efter att anläggningen är färdigställd.

På blanketten, "Slutredovisning av enskilt avlopp" intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från samhällsförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till samhällsförvaltningen, antingen med vanlig post eller e-post.