Teknisk beskrivning slamavskiljare modulinfiltration

Detta är en bilaga som du kan behöva bifoga i samband med att du anmäler eller ansöker om ny eller ändrad avloppsannordning. Din avloppsanläggning beskriver du utförligt i den tekniska beskrivningen. Från huset leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare (mekanisk rening). Därifrån leds avloppsvattnet till en modulinfiltration (efterbehandling).

Moduler kallas även kompaktfilter/kassetter och det finns många olika typer och fabrikat på marknaden. I modulen sker en rening av avloppsvattnet enligt samma princip som i en infiltration, vattnet rinner vertikalt genom ett bärarmaterial.

Bifoga

1. Fabrikantens typritning
2. Situationsplan: Anläggningens placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar,
vattenbrunnar etc.

Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.