Vattentäktslista grannhörande

Den här blanketten är en bilaga för dig som ska ansöka eller anmäla en ny eller förändrad avloppsanordning.

I ansökan ska du också bifoga förteckning över vattentäkter, energibrunnar och boende inom 200 meters radie från planerad avloppsanordning.

Markera vattentäkterna och energibrunnarna på situationsplanen med nummer och fyll i dessa i blanketten. Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.