Ansökan om bidrag för reparation, service, besiktning

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

Du kan ansöka om bidrag för reparation av teknisk anordning eller inredning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om det utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Det gäller för till exempel hissar, dörrautomatik.

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller inte, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för och hur stort bidraget är.

Då kan du ansöka om bidrag för annat underhåll

Du kan ansöka om bidrag för besiktning och annat underhåll än reparation, till exempel service, för anordning eller inredning av tekniskt slag som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Hur ansöker jag?

  • Du genomför först de reparationer, underhåll eller service som krävs, du väljer själv företag som utför dessa.
  • Be om att betala på faktura på 30 dagar så att du har tid att ansöka och få ersättning för åtgärderna.
  • Fyll i din ansökan i blanketten nedan, instruktioner och förtydliganden finns i blanketten.

Kom ihåg att bifoga din faktura, utan den är du inte berättigad till ersättning.