Anmälan - Attefallshus

Anmälan om du ska bygga något som går in under reglerna för attefallshus.

Din anmälan steg för steg

1. Kontrollera om attefallsåtgärder gäller

Kulturhistoriska områden och byggnader
Bor du i ett hus eller område eller som är särskilt värdefullt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt gäller inte lovbefrielsen och du behöver söka bygglov.

Försvarsmakten
Inom Försvarsmaktens så kallade påverkansområden, bland annat på norra Härnön och inom Skärsvikens skjutfält gäller inte den nya lagen fullt ut. Se mer information om riksintressen

2. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

3. Beställ kartunderlag

Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var ditt attefallshus ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

4. Använd vår blankett för att anmäla en byggåtgärd

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

Samtliga lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten.

5. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Förslag till kontrollplan

Här finns exempel på en enkel kontrollplan för ärenden gällande attefallstillbyggnader max 15m2 i ett plan och attefallskomplementbyggnader max 25m2.

Du behöver inte skicka in kontrollplanen när du anmäler, men den ska lämnas in i god tid.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för komplementbyggnad som du kan använda.PDF (pdf, 4.2 MB)

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla.PDF (pdf, 898.6 kB)

Vid större tillbyggnader eller tillbyggnader i två plan bör en mer projektanpassad kontrollplan tas fram. Din kontrollansvarige hjälper dig då med att ta fram kontrollplanen.

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan. Har du en kontrollansvarig ska den lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats

  • Situationsplanlänk till annan webbplats, rita in vart tillbyggnaden ska byggas på huvudbyggnaden, eller rita in vart på tomten du vill bygga attefallskomplementbyggnaden. På situationsplanen anger du mått på tillbyggnaden/komplementbyggnaden och till fastighetsgräns från byggnaden/tillbyggnaden.
  • Fasadritningarlänk till annan webbplats, samtliga berörda fasader ska redovisas.
  • Planritninglänk till annan webbplats, redovisa planlösningen. Placering av fönster och dörrar ska framgå. I komplementbostadshus/ytterligare en bostad i enbostadshus ska badrum, kök och fast inredning redovisas.
  • Kontrollansvariglänk till annan webbplats, i vissa anmälningsärenden krävs en kontrollansvarig (som bland annat kan hjälpa till med att ta fram kontrollplanen). Anmäl kontrollansvarig.
  • Ytterligare handlingar kan krävas i vissa fall.

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad kostar min anmälan?

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

Attefallshus

Avgift

Med tekniskt samråd

13 616 kr

Utan tekniskt samråd

5 920 kr

Planavgift kan tillkomma

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

Attefall bostadshus

Avgift

Med tekniskt samråd

15 392 kr

Utan tekniskt samråd

7 696 kr

Planavgift kan tillkomma

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

Konvertering av attefallsbyggnad till bostad

Avgift


14 208 kr

Startbesked - innan du bygger

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbeskedlänk till annan webbplats. I vissa fall kan ett tekniskt samråd krävas. Information om vad som gäller i ditt ärende får du av din handläggaren.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbeskedlänk till annan webbplats innan du börja använda tillbyggnaden/komplementbyggnaden/ny bostad. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplan ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och får byggnaden.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Sommartid 10 juni-30 augusti måndag-torsdag klockan 10.00-12.00

E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Sommartid 10 juni-30 augusti, bokas tid med handläggare genom att ringa under telefontiden måndag-torsdag klockan 10.00-12.00
Telefon: 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare under telefontid.
E-post: servicecenter@harnosand.se
Bokningsbara tider: måndag-fredag kl. 10-12. Max 30 min/bokning.

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se