Ansökan om marklov

Fyll i ansökan och kryssa i vad ansökan gäller. Fyll i samtliga uppgifter som berör ditt projekt. Glöm inte att skriva under innan du skickar in ansökan. Tillsammans med ansökan ska övriga handlingar bifogas.

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Marklov behövs om du vill ändra höjdläget på markens nivå mer än cirka 50 centimeter och fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ett exempel på när du behöver marklov är om du ska bygga en stödmur som är högre än cirka 50 centimeter.

Vad kostar min anmälan?

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd

Avgift

Med tekniskt samråd

15 984 kr

Utan tekniskt samråd

5 328 kr

Planavgift kan tillkomma

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Sommartid 10 juni-30 augusti måndag-torsdag klockan 10.00-12.00

E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Sommartid 10 juni-30 augusti, bokas tid med handläggare genom att ringa under telefontiden måndag-torsdag klockan 10.00-12.00
Telefon: 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare under telefontid.
E-post: servicecenter@harnosand.se
Bokningsbara tider: måndag-fredag kl. 10-12. Max 30 min/bokning.

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se