Lämna förslag på ny e-tjänst

Vi vill förenkla dina kontakter med kommunen genom att erbjuda fler e-tjänster* för olika behov. Här kan du lämna förslag om nya e-tjänster som du saknar.

Ditt förslag kommer att skickas vidare till den förvaltning som ansvarar för frågan. Det är sedan förvaltningen som beslutar om vilka e-tjänster som ska utvecklas.

Offentlig handling
Ett förslag som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling, som alla kan ta del av. Om det finns speciella skäl kan den skyddas av sekretess.

*En e-tjänst är en tjänst som utförs helt eller delvis elektroniskt via kommunens webbplats och ibland som mobilapplikation (app).

E-tjänster gör det enklare för dig att sköta dina ärenden hos kommunen eftersom du får friheten att själv bestämma när du vill göra din anmälan eller ansökan. Allt du behöver är en digital enhet med internetuppkoppling. Några av våra e-tjänster kräver dock att du kan legitimera dig elektroniskt via BankID.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att kommunen ska kunna kontakta personerna och för att kunna handlägga ärendet.

Laglig grund för behandlingen

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

  • 3 månader

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips.länk till annan webbplats

Frågor om tjänsten

Johan Högberg
E-post: johan.hogberg@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 59