Lämna förslag på ny e-tjänst

Vi vill förenkla dina kontakter med kommunen genom att erbjuda fler e-tjänster för olika behov. Här kan du lämna förslag om nya e-tjänster som du saknar.

Ditt förslag kommer att skickas vidare till den förvaltning som ansvarar för frågan. Det är sedan förvaltningen som beslutar om vilka e-tjänster som ska utvecklas.