Anmälan om försäljning och servering av folköl

Har du för avsikt att börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till enheten för serveringstillstånd innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Avgift

Anmälan om försäljning är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.