Ansökan om försäljning av tobak

Har du för avsikt att börja sälja tobak? Då måste du ansöka om det till Härnösands kommun innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Ansökan om försäljning är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.

Regler vid försäljning av tobaksvaror som gäller sedan den 1 juli 2019PDF (pdf, 507.5 kB)

Villkor för försäljning av tobak

  • Tobak får inte säljas till ungdomar under 18 år och den som lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
  • Tobaksförsäljare är skyldiga att informera om åldersgräns i form av åldersdekaler.
  • Den som bedriver detaljhandel med tobak är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt och skriftligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen tillsammans med ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifterlänk till annan webbplats. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips.länk till annan webbplats

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten
Ali Ahlirof
E-post: ali.ahlirof@harnosand.se

Åldersdekaler
På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekalerlänk till annan webbplats för utskrift eller beställning.