Ansökan om miljöstipendium för förskola eller grundskola 2019

Samhällsnämnden delar årligen ut kommunens miljöstipendium för planerade, pedagogiska projekt med tydligt miljösyfte inom förskola och grundskola.

Stipendiet uppgår till 10.000 kr och kan fördelas på flera sökanden. Samhällsnämnden är jury.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av det planerade projektet och specificerade kostnader för de olika insatserna.

Välkommen med er ansökan senast den 1 Oktober 2019.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av din ansökan.

Laglig grund för behandlingen
Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips.länk till annan webbplats

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Monica Friman
E-post: monica.friman@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 97