Stiftelsen Syskonen Lindsteds minne

Syftet med stiftelsen är att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor. Sökanden ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under maj månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

Villkor för bidrag

  • För Syskonen Lindstedts Minne gäller att sökande familjer och kvinnor är bosatta inom Härnösands domkyrkoförsamling.
  • Sökande ska omfattas av pension eller sjukersättning.
  • Sökandes senaste fastställda förvärvsinkomst får inte överstiga 111 600 kronor.
  • Bostadsbidrag/tillägg från Försäkringskassan avräknas på hyreskostnaden.
  • Bidragsbelopp kan max uppgå till 2 000 kronor.

Villkor och tillämpningsföreskrifter syskonen Lindstedts minnePDF (pdf, 23 kB)

Ansökan om hyresbidrag för nuvarande år ska vara inkommen senast 10 april till:

Härnösands kommun
Ekonomiavdelningen
871 80 Härnösand