Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Genom denna blankett kan du ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen.

Din ansökan går till Härnösands kommun biståndsenheten Socialförvaltningen och en biståndshandläggare kommer att kontakta dig utifrån de uppgifter du lämnar.