Ansökan om förenklad biståndshandläggning i ordinärt boende

Genom denna blankett kan du ansöka om förenklad biståndshandläggning för stöd i ditt eget hem.

Din ansökan skickar du sedan till den adress som anges i slutet av blanketten. Därefter kommer en biståndshandläggare att kontakta dig utifrån de uppgifter du lämnar.