Ansökan om stöd i hemmet eller särskilt boende

Med denna e-tjänst eller blankett kan du ansöka att du vill ha stöd i hemmet eller att du vill flytta till särskilt boende.

Din ansökan går till Härnösands kommun biståndsenheten Socialförvaltningen och en biståndshandläggare kommer att kontakta dig utifrån de uppgifter du lämnar.