Intresseanmälan för att vara familjehem

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem för barn som behöver stöd.

Ett familjehem är en enskild familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem stadigvarande för barn eller ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

När du skickat in din intresseanmälan kommer du bli kontaktad av en socialsekreterare inom ett par veckor. I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar socialsekreteraren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli familjehem. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Frågor om tjänsten
Barn och familjeenheten
E-post: administrator.bof@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips.länk till annan webbplats

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se