Intresseanmälan för att vara kontaktperson, ledsagare, stödfamilj eller avlösare för funktionsnedsatta

Här kan du anmäla ditt intresse till att bli kontaktperson, ledsagare, stödfamilj eller avlösare till någon funktionsnedsatt som behöver ditt stöd.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Personnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips.länk till annan webbplats

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Birgitta Janzon
E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se