Barnkortet - busskort för barn eller ersättningskort

Om du eller ditt barn vistas varaktigt i kommunen och är i åldern 7-19 år har du/de möjlighet att få ett gratis busskort som gäller inom Härnösands kommun.

Detta gäller för Barnkort

 • Kortet är gratis och gäller alla som är 7-19 år, från den dag du fyller sju och till dagen innan du fyller 20. Kortet gäller för obegränsat antal resor med buss inom Härnösands kommun.
 • Kortet gäller även på de kommunöverskridande linjerna 50, 90 och 201 om resan påbörjas och avslutas inom Härnösands kommun.
 • Kortet gäller inte på Y-buss eller med anropsstyrd trafik.
 • Du kan ansöka om kortet via vår e-tjänst .
 • Den som gör ansökan måste vara över 18 år och legitimera sig med e-legitimation.
 • Beviljade kort skickas med post till den sökande.
 • Vid normala förhållanden är handläggningstiden upp till 4 dagar.
 • Kortet är personligt och ska skrivas under på baksidan.
 • Borttappat kort kan ersättas. Då ansöker du om ett nytt kort på samma sätt. Ett ersättningskort kostar 200 kronor.

Frågor om Barnkortet

Har du frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till barnkortet@harnosand.se eller kontakta servicecenter:
Sambiblioteket - Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
servicecenter@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips.länk till annan webbplats

Personuppgiftsansvarig
Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson@harnosand.se