Inkomstredovisning - barnomsorg

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare) måste du betala en avgift för platsen. Avgiften är baserad på ditt hushålls inkomster.

Om du inte gör en inkomstanmälan får du automatisk betala full avgift enligt maxtaxa för ditt barn.