Anmälan för elev med behov av särskild kost

Är barnet allergisk, överkänslig eller av annan anledning behöver särskild kost måste förskolan/skolan veta det för att kunna anpassa maten.

Fyll i och lämna blanketten till skolsköterskan. Om kostbehoven ändras under skoltiden måste blanketten snarast fyllas i på nytt och lämnas till skolsköterskan.