Skadeanmälan elevdator

Alla högstadieelever i Härnösands kommun erbjuds att låna en bärbar dator av skolan som de ska använda i skolarbetet.

Om en elevdator har blivit skadad, borttappad eller stulen, ska en skadeanmälan göras och skrivas under av vårdnadshavare.

OBS! Tänk på att om datorn har blivit stulen så behöver du kunna ange vilket ärendenummer som din polisanmälan har fått hos polisen.