Anmälan - avanmälan till aktivitet på Musik och kulturskolan

Här kan undertecknad vårdnadshavare meddela om att eleven anmäler eller avanmäler sig till Musik & kulturskolans aktiviteter.

Om eleven har hyrt instrument av Musik & Kulturskolan ska det lämnas tillbaka senast en vecka efter att eleven har slutat.