Ansökan om inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemresor för elever på gymnasiet som behöver vara inackorderade på grund av skolgången.

Inackorderingsbidraget för 2021 är 1 580 kr/månad som lägst, beloppet ökar beroende på hur lång resvägen är.

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

  • Är folkbokförd i Härnösands kommun.
  • Går en gymnasialutbildning på en kommunal skola i Sverige.
  • Är mottagen till din gymnasieutbildning i första hand.
  • Har minst 40 km (enkel resväg) eller minst 3 timmars restid (tur och retur) mellan din folkbokföringsadress och skola.
  • Inte har blivit beviljad resebidrag.
  • Du kan få inackorderingsbidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.