Blanketter - Barn och utbildning

Gemensamma blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Anmälan för elev med behov av särskild kost.pdf 616 kB  2018-05-31
PDF Kontaktinformation skola och förskola.pdf 142.4 kB  2018-08-15

Skoltransporter och bidrag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om anslutnings- och kontantbidrag.pdf 144.1 kB  2018-08-24
PDF Ansökan om busskort för gymnasieskolan.pdf 617.7 kB  2018-05-30
PDF Ansökan om inackorderingsbidrag.pdf 78.2 kB  2018-08-24
PDF Information angående inackorderingsbidrag och resor.pdf 70.3 kB  2018-09-13
PDF Ansökan om betald skoltransport vid växelvis boende eller särskilda behov.pdf 86.8 kB  2018-06-14

Barnomsorg - förskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om delad faktura.pdf 64.5 kB  2018-06-14
PDF Nedsättning befrielse från avgift förskola pedagogisk omsorg fritidshem.pdf 94.3 kB  2018-06-14
PDF Tjänstgöringsrapport T2 Dagbarnvårdare.pdf 87.9 kB  2018-06-18
PDF Ansökan utökad tid förskola familjedaghem skolbarnomsorg.pdf 118.8 kB  2018-06-18
PDF Mottagande av barn från annan kommun.pdf 96.1 kB  2018-08-24
PDF Samtycke till publicering Förskola - årskurs 9.pdf 732.1 kB  2018-08-22
PDF Inkomstredovisning barnomsorg.pdf 105.9 kB  2018-06-18

Grundskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Önskemål om skola.pdf 77.4 kB  2018-06-18
PDF Mottagande av elev från annan kommun.pdf 97 kB  2018-06-18
PDF Samtycke till publicering Förskola - årskurs 9.pdf 732.1 kB  2018-08-22
PDF Ansökan om ledighet Grundskola.pdf 325.6 kB  2018-06-18

Gymnasiet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Anmälan om ny elev.pdf 68.7 kB  2018-06-18
PDF Anmälan om prövning.pdf 241.2 kB  2018-06-18
PDF Ansökan byte av studieväg - inriktning.pdf 74.7 kB  2018-06-19
PDF Ansökan förlängd undervisning.pdf 81.9 kB  2018-08-22
PDF Ansökan om befrielse från tidigare betygsatt kurs.pdf 81 kB  2018-06-19
PDF Ansökan om ledighet Gymnasium.pdf 184.1 kB  2018-06-19
PDF Begäran om att gå om kurs.pdf 80.5 kB  2018-06-19
PDF Begäran om avgång.pdf 83 kB  2018-06-19
PDF Begäran om reducering av program.pdf 85.9 kB  2018-06-19
PDF Begäran om studie eller kursuppehåll.pdf 84.7 kB  2018-06-19
PDF Begäran om utökning av program.pdf 81.2 kB  2018-06-19
PDF F-varning.pdf 1.5 MB  2018-06-19
PDF Samtycke till publicering Gymnasiet.pdf 686.4 kB  2018-08-14
PDF Studieomdöme.pdf 1.1 MB  2018-06-19

Elever med särskilt behov

Musik och Kulturskolan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Avanmälan från aktivitet på Musik och Kulturskolan.pdf 89.6 kB  2018-06-20

Starta fristående skolverksamhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om godkännande gällande fristående verksamhet.pdf 583.3 kB  2018-06-20
PDF Bilaga till ansökan om godkännande gällande fristående verksamhet.pdf 560 kB  2018-06-20