Blanketter - Bygga och bo

Bygglov, anmälan och ansökan

Bygglovansökan ska bestå av:
Ansökningsblankett.
Fasad-, sektion- och planritningar i skala 1:100, gärna två exemplar.
Situationsplan (tomtkarta) i skala 1:500, gärna två exemplar.
Kontrollplan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov.pdf 883.8 kB  2018-06-01
PDF Tomtköanmälan.pdf 727.4 kB  2018-06-01
PDF Ansökan om planbesked.pdf 630.2 kB  2018-06-01
PDF Utträde ur Härnösands kommuns tomtkö.pdf 671.6 kB  2018-06-01
PDF Kontrollplan rivning.pdf 793.9 kB  2018-06-01
PDF Ansökan om förhandsbesked.pdf 800.4 kB  2018-06-20

Bostadsanpassning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.pdf 527.7 kB  2018-06-14
PDF Ansökan om återställningsbidrag.pdf 808 kB  2018-08-29
PDF Fullmakt gällande bostadsanpassningsbidrag.pdf 688.1 kB  2018-06-14
PDF Fullmakt gällande biträde eller ombud vid ansökan om bostadsanpassning.pdf 664.6 kB  2018-08-29
PDF Fastighetsägarens medgivande.pdf 768.3 kB  2018-06-14
PDF Ansökan om bidrag för reparation, service, besiktning.pdf 706.4 kB  2018-08-23
PDF Fullmakt vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.pdf 707.8 kB  2018-08-29