Information om PUL  

- personuppgiftslagen

(SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan/anmälan på någon av Härnösands kommuns blanketter innebär det att uppgifterna kommer att behandlas i något register, manuellt eller troligen ADB baserat.

Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning. Om uppgifterna är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som Du lämnat dem för.

Den som handlägger din anmälan/ansökan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna kommer att behandlas. Du kan även kontakta kommunens personuppgiftsombud om du har frågor kring detta.

Personuppgiftsansvarig i Härnösands kommun är respektive nämnd eller den person nämnden utser att vara ansvarig..

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att, till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om uppgifter som rör behandling av den sökande. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att rätta till felaktiga uppgifter.

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar behandlas, lämnas ut etc. vänd dig till den som handlägger ditt ärende eller fråga efter personuppgiftsombudet på telefon 0611-34 80 00.