Felanmälan

Om olyckan varit framme och något inte fungerar som det ska är det alltid bra att anmäla detta till de som sköter om våra anläggningar så att felet kan tas bort så fort som möjligt.

El, fjärrvärme, vatten & avlopp

Vid akuta fel
Ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55

Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel
Telefon: 0611 - 55 75 00

Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även felanmäla till info@hemab.se

Gator och vägar

Felanmäl till gatuentreprenören Svevia

Statliga vägar

(E4, Rv90, Viksjövägen 718 med flera) sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö.
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.

Skolgårdar

Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60

Parker, lekparker och allmän platsmark

Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid
Telefon: 0611 - 826 51
Övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se

Hundlatriner

Ring Arbetslivsförvaltningen under ordinarie arbetstid.
Telefon 0611 - 175 70

Gatubelysning

HEMAB
Telefon: 0611-55 75 00 växel kontorstid
0611 - 55 75 55 efter kontorstid

Du kan även felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster