Socialnämndens utskott 2019-09-11

 1. Socialnämndens utskott 2019-09-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer142-145
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.