Socialnämnden enskilda ärenden 2019-11-21

 1. Socialnämnden enskilda ärenden 2019-11-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer132-141
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.