Synpunkter på ansökan om bygglov

Inför Systembolagets flytt till Storgatan 24 (Glasmästaren 10) planeras ett skärmtak på fasaden mot Västra Kyrkogatan. En ansökan om bygglov har lämnats in. Skärmtaket avviker lite från detaljplanen.

Har du synpunkter på det kan de lämnas skriftligt senast den 23 januari till:

Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen, Plan och bygg
871 80 Härnösand

Handlingar i ärendet finns på Servicecenter, Sambiblioteket plan 1.

Frågor besvaras av bygglovsavdelningen
0611-34 81 71 eller bygglovladan@harnosand.se

Inga anslag