Socialnämndens utskott 2020-03-17

 1. Socialnämndens utskott 2020-03-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer74-105
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.